Home » Archives by category » Special Article - คอลัมน์ในฉบับ » คอลัมน์สาธารณสุข

หลักสูตร Healthy Home Stay

หลักสูตร Healthy Home Stay

การประชุมเพื่อพัฒนา (ร่าง) หลักสูตร Healthy Home Stay รองรับการเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

อสม.สิงห์บุรี ลดการตีตราผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ สร้างการยอมรับใน

อสม.สิงห์บุรี ลดการตีตราผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ สร้างการยอมรับใน

This is DHSS ฉบับวันที่ 29 กันยายน 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง ระบบสุขภาพภาคประชาชนซึ่งกรมสบส. ดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ 

กรมสบส. ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการจัดฟันแฟชั่น เพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

กรมสบส. ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการจัดฟันแฟชั่น เพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

This is DHSS ฉบับวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง การจัดฟันสำหรับบางคนแล้วเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำ

กรมสบส. ขอให้สถานพยาบาลยึดหลักเกณฑ์  “8 ห้าม 3 มี 3 ขอ” ตามพรบ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558

กรมสบส. ขอให้สถานพยาบาลยึดหลักเกณฑ์ “8 ห้าม 3 มี 3 ขอ” ตามพรบ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558

This is DHSS ฉบับวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เสนอข่าวในเรื่องของการกระทำผิดกรณีการลักลอบขนอสุจิข้ามประเทศ

สรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน

สรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน

This is DHSS ฉบับวันที่ 21 เมษายน 2560  สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทย

การขยายเวลาพำนักในประเทศไทยรวม 90 วัน ในกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาล สำหรับกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) รวมทั้งกลุ่มประเทศ CLMV และจีน

การขยายเวลาพำนักในประเทศไทยรวม 90 วัน ในกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาล สำหรับกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) รวมทั้งกลุ่มประเทศ CLMV และจีน

This is DHSS ฉบับวันที่ 14 เมษายน 2560  สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง สงกรานต์นี้มีโปรแกรมจะไปเที่ยว

พิธีแถลงข่าว เรื่อง การดำเนินนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่”

พิธีแถลงข่าว เรื่อง การดำเนินนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่”

This is DHSS ฉบับวันที่ 7 เมษายน 2560  สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง เวลานี้ที่ประเทศไทยก็ใกล้จะถึงวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยแล้ว

การประชุมความรอบรู้ด้านสุขภาพ: ความท้าทายของสุขศึกษาแนวใหม่ในประเทศไทย “Health Literacy : A Challenge  for Contemporary

การประชุมความรอบรู้ด้านสุขภาพ: ความท้าทายของสุขศึกษาแนวใหม่ในประเทศไทย “Health Literacy : A Challenge for Contemporary

This is DHSS ฉบับวันที่ 31 มีนาคม 2560  สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง

กิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2560

กิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2560

This is DHSS ฉบับวันที่ 24 มีนาคม 2560  สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา ผู้อ่านท่านใดทราบหรือไม่ว่าเป็นวันสำคัญอะไรของกระทรวงสาธารณสุข

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  “พัฒนาศักยภาพองค์กร/หน่วยงานในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางการแพทย์”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพองค์กร/หน่วยงานในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางการแพทย์”

This is DHSS ฉบับวันที่ 10 มีนาคม 2560  สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง

Page 1 of 512345