Home » Archives by category » Special Article - คอลัมน์ในฉบับ » คอลัมน์สาธารณสุข

คอลัมน์สาธารณะสุข No.924

อ่านคอลัมน์สาธารณสุข คลิ๊ก!

กรม ส.บ.ส. เตือนห้ามซื้อ-ขายใบวุฒินวด ผิดกฎหมาย

กรม ส.บ.ส. เตือนห้ามซื้อ-ขายใบวุฒินวด ผิดกฎหมาย

This is DHSS ฉบับวันที่ 22 มิถุนายน 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่านกลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง การนวดไทยเป็นอาชีพที่เป็นศาสตร์เก่าแก่ในการดูแลสุขภาพ

(Wellness Hub)

(Wellness Hub)

  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ครั้งที่ 1/2561 สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทย โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง ในวันนี้เราจะกลับมานำเสนอในเรื่องของการดำเนินงานนโยบาย Medical Hub กันอย่างเข้มข้น

หลักสูตร Healthy Home Stay

หลักสูตร Healthy Home Stay

การประชุมเพื่อพัฒนา (ร่าง) หลักสูตร Healthy Home Stay รองรับการเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

อสม.สิงห์บุรี ลดการตีตราผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ สร้างการยอมรับใน

อสม.สิงห์บุรี ลดการตีตราผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ สร้างการยอมรับใน

This is DHSS ฉบับวันที่ 29 กันยายน 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง ระบบสุขภาพภาคประชาชนซึ่งกรมสบส. ดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ 

กรมสบส. ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการจัดฟันแฟชั่น เพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

กรมสบส. ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการจัดฟันแฟชั่น เพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

This is DHSS ฉบับวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง การจัดฟันสำหรับบางคนแล้วเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำ

กรมสบส. ขอให้สถานพยาบาลยึดหลักเกณฑ์  “8 ห้าม 3 มี 3 ขอ” ตามพรบ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558

กรมสบส. ขอให้สถานพยาบาลยึดหลักเกณฑ์ “8 ห้าม 3 มี 3 ขอ” ตามพรบ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558

This is DHSS ฉบับวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เสนอข่าวในเรื่องของการกระทำผิดกรณีการลักลอบขนอสุจิข้ามประเทศ

สรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน

สรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน

This is DHSS ฉบับวันที่ 21 เมษายน 2560  สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทย

การขยายเวลาพำนักในประเทศไทยรวม 90 วัน ในกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาล สำหรับกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) รวมทั้งกลุ่มประเทศ CLMV และจีน

การขยายเวลาพำนักในประเทศไทยรวม 90 วัน ในกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาล สำหรับกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) รวมทั้งกลุ่มประเทศ CLMV และจีน

This is DHSS ฉบับวันที่ 14 เมษายน 2560  สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง สงกรานต์นี้มีโปรแกรมจะไปเที่ยว

Page 1 of 512345