Home » Archives by category » Special Article - คอลัมน์ในฉบับ » คอลัมน์สาธารณสุข

กิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2560

กิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2560

This is DHSS ฉบับวันที่ 24 มีนาคม 2560  สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา ผู้อ่านท่านใดทราบหรือไม่ว่าเป็นวันสำคัญอะไรของกระทรวงสาธารณสุข

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  “พัฒนาศักยภาพองค์กร/หน่วยงานในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางการแพทย์”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพองค์กร/หน่วยงานในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางการแพทย์”

This is DHSS ฉบับวันที่ 10 มีนาคม 2560  สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง

การประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจลงตราชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อการรักษาพยาบาลและพำนักระยะยาวตามมติคณะรัฐมนตรี

การประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจลงตราชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อการรักษาพยาบาลและพำนักระยะยาวตามมติคณะรัฐมนตรี

This is DHSS ฉบับวันที่ 3 มีนาคม 2560  สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง การดำเนินงานโครงการสำคัญตามมติคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน Medical and Wellness Tourism ครั้งที่ 8/2559

การประชุมเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบประกันอุบัติเหตุสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย (Personal Accident Fee)

การประชุมเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบประกันอุบัติเหตุสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย (Personal Accident Fee)

This is DHSS ฉบับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง เมื่อฉบับวันที่ 27 มกราคม 2560 เราได้อัพเดทบทความ เรื่อง สรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน Medical and Wellness Tourism ครั้งที่ 8/2559 กันไป

บทสัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2559 ฉบับที่ 4  โดยทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ (ต่อ)

บทสัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2559 ฉบับที่ 4 โดยทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ (ต่อ)

This is DHSS ฉบับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้อ่านก็ได้รับความรู้กันไปพอประมาณแล้ว เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถานพยาบาล ฉบับที่ 4

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2559 ฉบับที่ 4  โดยทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2559 ฉบับที่ 4 โดยทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ

This is DHSS ฉบับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560  สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง การควบคุม กำกับ คุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลเป็นบทบาทหน้าที่ของสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

บทสัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง “นโยบาย Medical Hub  สู่การปฏิบัติ” โดยรองอธิบดีกรมสบส.  นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร (ต่อ)

บทสัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง “นโยบาย Medical Hub สู่การปฏิบัติ” โดยรองอธิบดีกรมสบส. นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร (ต่อ)

This is DHSS ฉบับวันที่ 20 มกราคม 2560  สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ทราบเกี่ยวกับโครงการสำคัญ (Quick Win) ที่มีประโยชน์ไปหลายโครงการ

บทสัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง “นโยบาย Medical Hub สู่การปฏิบัติ” โดยรองอธิบดีกรมสบส. นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร (ต่อ)

บทสัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง “นโยบาย Medical Hub สู่การปฏิบัติ” โดยรองอธิบดีกรมสบส. นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร (ต่อ)

This is DHSS ฉบับวันที่ 13 มกราคม 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง

กรมสบส. ร่วมดูแลสุขภาพกลุ่มชาติพันธุ์ ที่เดินทางมาถวายความอาลัย

กรมสบส. ร่วมดูแลสุขภาพกลุ่มชาติพันธุ์ ที่เดินทางมาถวายความอาลัย

This is DHSS ฉบับวันที่ 23 ธันวาคม 2559 สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทย

กรมสบส. ส่งทีมวิศวกรและอสม. ช่วยเหลือพื้นที่อุทกภัยภาคใต้

กรมสบส. ส่งทีมวิศวกรและอสม. ช่วยเหลือพื้นที่อุทกภัยภาคใต้

This is DHSS ฉบับวันที่ 16 ธันวาคม 2559 สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง

Page 1 of 41234