Home » Archives by category » Special Article - คอลัมน์ในฉบับ » คอลัมน์สาธารณสุข

อสม.สิงห์บุรี ลดการตีตราผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ สร้างการยอมรับใน

อสม.สิงห์บุรี ลดการตีตราผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ สร้างการยอมรับใน

This is DHSS ฉบับวันที่ 29 กันยายน 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง ระบบสุขภาพภาคประชาชนซึ่งกรมสบส. ดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ 

กรมสบส. ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการจัดฟันแฟชั่น เพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

กรมสบส. ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการจัดฟันแฟชั่น เพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

This is DHSS ฉบับวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง การจัดฟันสำหรับบางคนแล้วเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำ

กรมสบส. ขอให้สถานพยาบาลยึดหลักเกณฑ์  “8 ห้าม 3 มี 3 ขอ” ตามพรบ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558

กรมสบส. ขอให้สถานพยาบาลยึดหลักเกณฑ์ “8 ห้าม 3 มี 3 ขอ” ตามพรบ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558

This is DHSS ฉบับวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เสนอข่าวในเรื่องของการกระทำผิดกรณีการลักลอบขนอสุจิข้ามประเทศ

สรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน

สรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน

This is DHSS ฉบับวันที่ 21 เมษายน 2560  สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทย

การขยายเวลาพำนักในประเทศไทยรวม 90 วัน ในกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาล สำหรับกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) รวมทั้งกลุ่มประเทศ CLMV และจีน

การขยายเวลาพำนักในประเทศไทยรวม 90 วัน ในกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาล สำหรับกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) รวมทั้งกลุ่มประเทศ CLMV และจีน

This is DHSS ฉบับวันที่ 14 เมษายน 2560  สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง สงกรานต์นี้มีโปรแกรมจะไปเที่ยว

พิธีแถลงข่าว เรื่อง การดำเนินนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่”

พิธีแถลงข่าว เรื่อง การดำเนินนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่”

This is DHSS ฉบับวันที่ 7 เมษายน 2560  สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง เวลานี้ที่ประเทศไทยก็ใกล้จะถึงวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยแล้ว

การประชุมความรอบรู้ด้านสุขภาพ: ความท้าทายของสุขศึกษาแนวใหม่ในประเทศไทย “Health Literacy : A Challenge  for Contemporary

การประชุมความรอบรู้ด้านสุขภาพ: ความท้าทายของสุขศึกษาแนวใหม่ในประเทศไทย “Health Literacy : A Challenge for Contemporary

This is DHSS ฉบับวันที่ 31 มีนาคม 2560  สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง

กิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2560

กิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2560

This is DHSS ฉบับวันที่ 24 มีนาคม 2560  สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา ผู้อ่านท่านใดทราบหรือไม่ว่าเป็นวันสำคัญอะไรของกระทรวงสาธารณสุข

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  “พัฒนาศักยภาพองค์กร/หน่วยงานในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางการแพทย์”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพองค์กร/หน่วยงานในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางการแพทย์”

This is DHSS ฉบับวันที่ 10 มีนาคม 2560  สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง

การประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจลงตราชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อการรักษาพยาบาลและพำนักระยะยาวตามมติคณะรัฐมนตรี

การประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจลงตราชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อการรักษาพยาบาลและพำนักระยะยาวตามมติคณะรัฐมนตรี

This is DHSS ฉบับวันที่ 3 มีนาคม 2560  สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน กลับมาอัพเดทข่าวสุขภาพจากประเทศไทยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันอีกครั้ง การดำเนินงานโครงการสำคัญตามมติคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน Medical and Wellness Tourism ครั้งที่ 8/2559

Page 1 of 41234