Home » Archives by category » Special Article - คอลัมน์ในฉบับ » ธรรมะยาใจ

บทความธรรมะยา..ใจ ข้อคิดสำหรับชาวพุทธ

บทความธรรมะยา..ใจ ข้อคิดสำหรับชาวพุทธ

เรียนพุทธประวัติ ปฐมเทศนา (ตอนที่ 5)     พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับพักในสำนักปัญจวัคคีย์ 1 ราตรี ครั้งรุ่งขึ้นเป็นวันปัณณรสี ขึ้น15ค่ำ ตรงกับวันอาสาฬหบูชา พระองค์จึงได้ประกาศพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

จุดประสงค์ของการเรียนพุทธประวัติ ตอนที่ 2

จุดประสงค์ของการเรียนพุทธประวัติ ตอนที่ 2

   เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เจ้าชายสิทธัตถะหลังจากได้สละราชสมบัติ ตัดพระเมาลีที่ฝั่งแม่น้ำอโนมานที่บวชเป็นฤษี ได้เรียนจบทั้งสองสำนัก บรรลุฌาณที่ 8 ก็ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางบรรลุทางพ้นทุกข์

จุดประสงค์ของการเรียนพุทธประวัติ

จุดประสงค์ของการเรียนพุทธประวัติ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา มีคณะอุบาสกสนใจเรื่องพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะประวัติจริยาวัตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เลยวันนี้ได้นำพุทธประวัติมาเล่าสู้กันฟัง

14 กุมภา ฯ วันแห่งความรักควรมอบอะไรกันดี..

14 กุมภา ฯ วันแห่งความรักควรมอบอะไรกันดี..

     14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก หลายคนพยายามหาความหมายของคำว่า รัก พยายามทำความเข้าใจนิยามของความรักเท่าที่จะทำได้ แต่บางครั้งใช้เวลา

อนุโมทนาขอบคุณหลายท่านที่ร่วมสร้างแท๊งค์น้ำ

อนุโมทนาขอบคุณหลายท่านที่ร่วมสร้างแท๊งค์น้ำ

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ รับบริจาคสร้างแท๊งค์น้ำไว้ประจำสถานที่ปฏิบัติธรรม วรสิทธิ Meditation Center ซึ่งตั้งอยู่บนยอดโลแกนครีด โบเดอร์ครีด –ซานตาครู๊ส

ทำบุญโดยการสร้างแท๊งค์น้ำ หรือทำบุญด้วยน้ำดื่ม..

ทำบุญโดยการสร้างแท๊งค์น้ำ หรือทำบุญด้วยน้ำดื่ม..

หลายเดือนหลายอาทิตย์ที่ผ่านได้เขียนบทความธรรมะไว้เป็นข้อคิดสะกิดใจ สัปดาห์นี้ขอถือโอกาสแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การทำบุญด้วยการสร้างแท๊งค์สำหรับเก็บกับน้ำ

คนไทยตื่นตูมบริโภคข่าวสารเท็จ จริงหรือไม่ ?

คนไทยตื่นตูมบริโภคข่าวสารเท็จ จริงหรือไม่ ?

   เมื่อสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาได้เขียนบทความ เรื่องการเท็จ ข่าวจริง ข่าวสับขาหลอก ข่าวเชื่อถือได้หรือไม่ ไม่มีจิตสำนึก

ธรรมะกับการครองเรือน

การครองเรือนหรือชีวิตสมรส ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ คือการที่ชายและหญิงมีความพอใจในรสสัมผัสซึ่งกันและกัน

พระพุทธองค์ทรงตรัสหลักธรรมอะไร ก่อนปรินิพพาน

พระพุทธองค์ทรงตรัสหลักธรรมอะไร ก่อนปรินิพพาน

    องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนเสด็จขันธปรินิพพาน พระองค์ได้ทรงฝากพระพุทธศาสนาว้กับพุทธบริษัท4 คือพระภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก–อุบาสิกา   

เราจะอยู่กันอย่างไร ในยุคข่าวสารไร้ความเป็นจริง  ?

เราจะอยู่กันอย่างไร ในยุคข่าวสารไร้ความเป็นจริง  ?

    ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองมาตลอด เมื่อมาวิเคราะห์ดูข่าวเกือบทุกข่าวจะตรงกันข้ามหมดกับความเป็นจริง แต่ก็มีบางท่านให้ข่าวตามความเป็นจริง วิเคราะห์เจาะลึก ล้วงลูกลึก ปรากฏว่าเป็นข่าวจริงแต่ก็รับไม่ได้ 

Page 1 of 3123