Home » Archives by category » Special Article - คอลัมน์ในฉบับ » ธรรมะยาใจ

ใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจความสุขย่อมอยู่ใกล้แค่ปลายมือ

ใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจความสุขย่อมอยู่ใกล้แค่ปลายมือ

เพียงแค่เราไม่มองออกไปนอกตัวมากจนเกินไป แต่ให้กลับมาเรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเองด้วยสติเราจะเริ่มรู้ว่า การพักผ่อนของชีวิตควรเริ่มต้นที่ใด โดยไม่ต้องวิ่งแสวงหาสถานที่ต่างๆ ให้เหนื่อยกาย

เราเกิดมาทำไม เพื่ออะไร

เราเกิดมาทำไม เพื่ออะไร

เราเกิดมาทำไม ปัญหานี้ถ้าตั้งขึ้นคิดก็น่าจะจน เพราะขณะเมื่อทุกคนเกิดนั้นไม่มีใครรู้ มารู้เมื่อเกิดมาและพอรู้เดียงสาแล้วว่า มีตัวเราขึ้นคนหนึ่งในโลก แต่ทุกๆคนย่อมมีความไม่อยากตาย.. กลัวความตาย

ธรรมะยาใจ ฉบับที่ 853

ธรรมะยาใจ ฉบับที่ 853

บทความธรรมะ..ยาใจ  ข้อคิดชาวพุทธ โดย พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรนซิสโก                        “อย่าไว้ทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง”    การเริ่มตั้งสนทนากัน เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางวันอาทิตยัที่ผ่านมา

ทำไมคนไม่กล้ารับความจริง..

ทำไมคนไม่กล้ารับความจริง..

    ความจริงคืออะไร ความจริงคือสัจจะ แต่เราสามารถแยกออกเป็น 2 ระดับ คือความจริงโดยสมมติและความจริงโดยปรมัตถ์ พูดถึงความจริงมีการใช้คำ 3 คำ คือ ข้อเท็จจริง ความจริงและความเป็นจริง

ชาวพุทธจะรักษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยไว้อย่างไร ??????

ชาวพุทธจะรักษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยไว้อย่างไร ??????

พระพุทธศาสนาเป็นมรดกอันล้ำค่าของพุทธศาสนิกชน ไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่มีชาวพุทธอยู่ทั่วโลก น่าจะอยู่ในราว 300 – 400 ล้านคน

บทความธรรมะ..ยาใจ สำหรับข้อคิดชาวพุทธ

บทความธรรมะ..ยาใจ สำหรับข้อคิดชาวพุทธ

ประเทศไทยเป็นศูนย์รวมพระพุทธศาสนาของโลกพระพุทธศาสนาเข้าสู่ดินแดนที่ประเทศไทยในปัจจุบัน เมื่อประมาณ พ.ศ. 236 สมัยเดียวกันกับประเทศรีลังกา

พุทธแท้หรือพุทธเทียม เป็นวาทะกรรมในการพูดจริงหรือ..

พุทธแท้หรือพุทธเทียม เป็นวาทะกรรมในการพูดจริงหรือ..

    ช่วงนี้คงหนีไม่พ้นข่าววัดพระธรรมกาย และพระสงฆ์ไทยฝ่ายเถรวาท ถูกกระหน่ำอย่างหนัก สถาบันพระพุทธศาสนาค่อยข้างละเอียดอ่อน ยังมีชาวพุทธจำนวนไม่ทราบข่าว

พุทธประวัติ ตอนที่ 6

พุทธประวัติ ตอนที่ 6

      เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว และได้ทรงตรัสพระธรรมเทศนาอยู่ธรรมจักษุ คือดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลีมลทิน ได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระอัญญาโกณฑัญญะว่า..

บทความธรรมะยา..ใจ ข้อคิดสำหรับชาวพุทธ

บทความธรรมะยา..ใจ ข้อคิดสำหรับชาวพุทธ

เรียนพุทธประวัติ ปฐมเทศนา (ตอนที่ 5)     พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับพักในสำนักปัญจวัคคีย์ 1 ราตรี ครั้งรุ่งขึ้นเป็นวันปัณณรสี ขึ้น15ค่ำ ตรงกับวันอาสาฬหบูชา พระองค์จึงได้ประกาศพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

จุดประสงค์ของการเรียนพุทธประวัติ ตอนที่ 2

จุดประสงค์ของการเรียนพุทธประวัติ ตอนที่ 2

   เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เจ้าชายสิทธัตถะหลังจากได้สละราชสมบัติ ตัดพระเมาลีที่ฝั่งแม่น้ำอโนมานที่บวชเป็นฤษี ได้เรียนจบทั้งสองสำนัก บรรลุฌาณที่ 8 ก็ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางบรรลุทางพ้นทุกข์

Page 1 of 41234