Home » Archives by category » Special Article - คอลัมน์ในฉบับ » ธรรมะยาใจ

ทำไมคนไม่กล้ารับความจริง..

ทำไมคนไม่กล้ารับความจริง..

    ความจริงคืออะไร ความจริงคือสัจจะ แต่เราสามารถแยกออกเป็น 2 ระดับ คือความจริงโดยสมมติและความจริงโดยปรมัตถ์ พูดถึงความจริงมีการใช้คำ 3 คำ คือ ข้อเท็จจริง ความจริงและความเป็นจริง

ชาวพุทธจะรักษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยไว้อย่างไร ??????

ชาวพุทธจะรักษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยไว้อย่างไร ??????

พระพุทธศาสนาเป็นมรดกอันล้ำค่าของพุทธศาสนิกชน ไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่มีชาวพุทธอยู่ทั่วโลก น่าจะอยู่ในราว 300 – 400 ล้านคน

บทความธรรมะ..ยาใจ สำหรับข้อคิดชาวพุทธ

บทความธรรมะ..ยาใจ สำหรับข้อคิดชาวพุทธ

ประเทศไทยเป็นศูนย์รวมพระพุทธศาสนาของโลกพระพุทธศาสนาเข้าสู่ดินแดนที่ประเทศไทยในปัจจุบัน เมื่อประมาณ พ.ศ. 236 สมัยเดียวกันกับประเทศรีลังกา

พุทธแท้หรือพุทธเทียม เป็นวาทะกรรมในการพูดจริงหรือ..

พุทธแท้หรือพุทธเทียม เป็นวาทะกรรมในการพูดจริงหรือ..

    ช่วงนี้คงหนีไม่พ้นข่าววัดพระธรรมกาย และพระสงฆ์ไทยฝ่ายเถรวาท ถูกกระหน่ำอย่างหนัก สถาบันพระพุทธศาสนาค่อยข้างละเอียดอ่อน ยังมีชาวพุทธจำนวนไม่ทราบข่าว

พุทธประวัติ ตอนที่ 6

พุทธประวัติ ตอนที่ 6

      เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว และได้ทรงตรัสพระธรรมเทศนาอยู่ธรรมจักษุ คือดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลีมลทิน ได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระอัญญาโกณฑัญญะว่า..

บทความธรรมะยา..ใจ ข้อคิดสำหรับชาวพุทธ

บทความธรรมะยา..ใจ ข้อคิดสำหรับชาวพุทธ

เรียนพุทธประวัติ ปฐมเทศนา (ตอนที่ 5)     พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับพักในสำนักปัญจวัคคีย์ 1 ราตรี ครั้งรุ่งขึ้นเป็นวันปัณณรสี ขึ้น15ค่ำ ตรงกับวันอาสาฬหบูชา พระองค์จึงได้ประกาศพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

จุดประสงค์ของการเรียนพุทธประวัติ ตอนที่ 2

จุดประสงค์ของการเรียนพุทธประวัติ ตอนที่ 2

   เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เจ้าชายสิทธัตถะหลังจากได้สละราชสมบัติ ตัดพระเมาลีที่ฝั่งแม่น้ำอโนมานที่บวชเป็นฤษี ได้เรียนจบทั้งสองสำนัก บรรลุฌาณที่ 8 ก็ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางบรรลุทางพ้นทุกข์

จุดประสงค์ของการเรียนพุทธประวัติ

จุดประสงค์ของการเรียนพุทธประวัติ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา มีคณะอุบาสกสนใจเรื่องพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะประวัติจริยาวัตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เลยวันนี้ได้นำพุทธประวัติมาเล่าสู้กันฟัง

14 กุมภา ฯ วันแห่งความรักควรมอบอะไรกันดี..

14 กุมภา ฯ วันแห่งความรักควรมอบอะไรกันดี..

     14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก หลายคนพยายามหาความหมายของคำว่า รัก พยายามทำความเข้าใจนิยามของความรักเท่าที่จะทำได้ แต่บางครั้งใช้เวลา

อนุโมทนาขอบคุณหลายท่านที่ร่วมสร้างแท๊งค์น้ำ

อนุโมทนาขอบคุณหลายท่านที่ร่วมสร้างแท๊งค์น้ำ

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ รับบริจาคสร้างแท๊งค์น้ำไว้ประจำสถานที่ปฏิบัติธรรม วรสิทธิ Meditation Center ซึ่งตั้งอยู่บนยอดโลแกนครีด โบเดอร์ครีด –ซานตาครู๊ส

Page 1 of 3123