Home » Archives by category » Special Article - คอลัมน์ในฉบับ » ร้อยเรื่องเมืองไทย by ดร.สุกัญญา

“เจ้าของร้านหน้ามนหนมหวาน  ร้านดังบรรยากาศดีย่านบางแสน”

“เจ้าของร้านหน้ามนหนมหวาน ร้านดังบรรยากาศดีย่านบางแสน”

             บทสัมภาษณ์พิเศษในคอลัมน์นี้เราจะพาไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดและวิธีการบริหารงานในการทำธุรกิจของพ่อค้าหนุ่มที่มีดีกรีเป็นเจ้าของร้านหน้ามนหนมหวานและร้านก๋วยเตี๋ยวหน้ามนที่ชาวบางแสนแทบทุกคนต้องรู้จัก  กับการประสบความสำเร็จจากการบริหารงานของพี่มน  เจ้าของกิจการทั้งสองอย่าง  เป็นเจ้าของที่สุดแนวมีสไตล์  มีไอเดียที่แปลกใหม่สามารถทำให้ร้านก๋วยเตี๋ยวและร้านขนมหวานรุ่งเรืองได้ถึงทุกวันนี้

จริยธรรมสื่อ : ปัญหาท้าทายของสื่อมวลชนท้องถิ่น (ตอนที่ 3 ตอนจบ )

จริยธรรมสื่อ : ปัญหาท้าทายของสื่อมวลชนท้องถิ่น (ตอนที่ 3 ตอนจบ )

จริยธรรมสื่อ : ปัญหาท้าทายของสื่อมวลชนท้องถิ่น (ตอนที่ 3 ตอนจบ ) ร้อยเรื่องเมืองไทย ฯ สัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่ดิฉันจะนำเสนอเนื้อหาในส่วนสุดท้ายของข้อค้นพบจากการศึกษาในประเด็น ปัญหาด้านจริยธรรมของสื่อมวลชนท้องถิ่น

จริยธรรมสื่อ : ปัญหาท้าทายของสื่อมวลชนท้องถิ่น (ตอนที่ 2)

จริยธรรมสื่อ : ปัญหาท้าทายของสื่อมวลชนท้องถิ่น (ตอนที่ 2) ร้อยเรื่องเมืองไทยฯ ขอเสนอเนื้อหาที่เหลือต่อจากตอนที่ 1 ด้วยผลอันเนื่องจากการที่ดิฉันได้เข้าร่วมสัมมนาฯ ในประเด็นจริยธรรมสื่อมวลชน เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในวิชาชีพและวิชาการ ซึ่งการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ทำให้ดิฉัน ได้นำเสนอผลของการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดหนึ่งไปแล้วส่วนหนึ่งนั้น สัปดาห์นี้จึงขอสรุปประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการทำงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นดังกล่าว โดยยังคงขอปกปิดชื่อจังหวัด ชื่อผู้ศึกษา ชื่อนักข่าวและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อที่ดิฉันจะได้สามารถให้ข้อมูลแก่ท่านผู้อ่านได้อย่างตรงไปตรงมา สมบูรณ์ครบถ้วน รอบด้าน ดังได้กล่าวไว้ในสัปดาห์ที่แล้ว สัปดาห์นี้ดิฉันจะเสนอผลการศึกษาต่อเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลจริยธรรมของหนังสือพิมพ์นั่นก็คือ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้มีการระบุ ในข้อที่ 20 ว่า สื่อมวลชนต้องไม่ประพฤติปฏิบัติอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ และ ข้อ 21 สื่อมวลชนต้องไม่อวดอ้างหรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่ เพื่อเรียกร้องสิทธิผลประโยชน์ใดๆที่ไม่ชอบธรรม ซึ่งจากข้อระบุดังกล่าว ชี้ชัดให้เห็นว่า หน่วยงานอิสระที่กำกับดูแลการทำงานของสื่อมวลชนประเภท สื่อสิ่งพิมพ์ นั้นต่างให้ความสำคัญ และต้องการให้นักข่าว พึงตระหนักถึงหน้าที่ของสื่อมวลชนที่แท้จริง แม้ในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ แต่สื่อมวลชน ต้องมีวิธีในการรับมือและจะต้องทำงานอย่างไร เพื่อไม่ให้ขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณอันดีของผู้สื่อข่าว นอกจากนี้ สื่อมวลชนแบบใด ที่ไม่ให้ความสำคัญแต่ก็ยังยึดถือปฏิบัติแบบดังกล่าว และอาจจะมีผลอย่างไรตามมา ซึ่งถือว่าเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญนำไปสู่การศึกษาเป็นอย่างมาก ดังที่กล่าวไว้ว่า ในปัจจุบันนี้ ช่องทางการนำเสนอข่าวสารมีมากขึ้นหลายช่องทาง แต่ช่องทางหลักของการนำเสนอ […]

จริยธรรมสื่อ : ปัญหาท้าทายของสื่อมวลชนท้องถิ่น (ตอนที่ 1)

จริยธรรมสื่อ : ปัญหาท้าทายของสื่อมวลชนท้องถิ่น (ตอนที่ 1)

  จริยธรรมสื่อ : ปัญหาท้าทายของสื่อมวลชนท้องถิ่น (ตอนที่ 1) ดิฉันได้มีโอกาสร่วม ” โครงการศึกษาจริยธรรมสื่อ หัวข้อ ‘Training for the Trainer; Ethics for Mass Media’วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และศักยภาพนักวิชาการนักวิชาชีพในการถ่ายทอดจริยธรรมสื่อสารมวลชน นักสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพ

คำสอนของหลวงพ่อปัญญาฯที่ยังทรงคุณค่าตลอดไป

คำสอนของหลวงพ่อปัญญาฯที่ยังทรงคุณค่าตลอดไป

                       สวัสดีค่ะ ก่อนส่งต้นฉบับ ร้อยเรื่องเมืองไทยฯฉบับนี้ ดิฉันได้รับคำขอจากท่าน บก.ให้เขียนเรื่องสบายๆเพื่อผ่อนคลายบรรยากาศร้อนแรงเกี่ยวกับวงการศาสนา แต่ยิ่งกลับทำให้ดิฉันนึกถึงผลงานวิจัยเรื่องหนึ่งซึ่งดิฉันเคยเป็นผู้อ่าน(Reader) เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของผู้วิจัยเพื่อการตีพิมพ์ฯ

ความปรองดองและการสืบทอดความเชื่อในมิติทางด้านศาสนาในประเทศไทย

ความปรองดองและการสืบทอดความเชื่อในมิติทางด้านศาสนาในประเทศไทย

เมื่อสัปดาห์ก่อน ดิฉันได้เขียนถึงเรื่อง การสืบทอดความเชื่อและการสร้างความปรองดอง ที่เป็นไปได้ภายใต้บริบทของการยอมรับความแตกต่างทางด้านศาสนาชองเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในโลกและในประเทศไทย

ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

 กรณีศึกษา วิจัยเรื่อง ความเชื่อของเยาวชนกับพิธีกรรมแห่พระโพธิสัตว์กวนอิม พุทธสมาคมสว่างผล ชุมชนหนองมน ชลบุรี Youth’s Beliefs and Bodhisattva Guan Yin Parade Ritual (Chue Pui Neaw Neaw) of Sawangpol Buddhist Association, Nongmon Community, Cholburi Province รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย

ไอเดียสุดเจ๋ง  “ ร้านกินไอซ์ – ติมดูควาย ” ขายดีเพราะ “ เจ้าทุย ”

ไอเดียสุดเจ๋ง “ ร้านกินไอซ์ – ติมดูควาย ” ขายดีเพราะ “ เจ้าทุย ”

ร้อยเรื่องเมืองไทยฯสัปดาห์นี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศ เรื่องการบ้านการเมืองมาเป็นเรื่องอาหารการกินค่ะ ครั้งนี้ ครัว อ.หน่อยขอแนะนำ ร้านไอติมอร่อยที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ ทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังในย่านบางแสน เป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวทั่วไทยที่มาถึงแล้วต้องเช็คอินกันทุกคน

ระเบิดป่วนเมือง

ระเบิดป่วนเมือง

ร้อยเรื่องเมืองไทยฉบับนี้ยังเป็นหน้าที่ของ “คุณปกรณ์ พึ่งเนตร “บรรณาธิการข่าวการเมือง-ความมั่นคง หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และบรรณาธิการศูนย์ข่าวภาคใต้ สำนักข่าวอิศรา ผู้ซึ่งเคยได้ไปศึกษาดูงาน    ด้านการสื่อสารมวลชน

ร้อยเรื่องเมืองไทย by ดร.สุกัญญา

ร้อยเรื่องเมืองไทย by ดร.สุกัญญา

ปกรณ์ พึ่งเนตร บก.สำนักข่าวอิศรา (หัวหน้าศูนย์ข่าวภาคใต้) SRA Institute Thai Press Development Foundationสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย นอกจากนี้เขายังเป็นและ

Page 1 of 212