Home » Archives by category » Special Article - คอลัมน์ในฉบับ » เจรจาพาที กับ สมชาย (Page 4)

การปฏิรูป (7) ว่าด้วยการถอดถอน

การปฏิรูป (7) ว่าด้วยการถอดถอน

     สวัสดีครับท่านผู้อ่าน เมืองไทยของเราขณะนี้ พูดถึงเรื่องการถอดถอน นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีกันมาก เรียกได้ว่าเป็นเรื่องกล่าวถึงในหลายวงการ   หลายท่านสงสัยกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2550

การปฎิรูป (6) ลดอำนาจหน้าที่องค์กรอิสระ กกต.

การปฎิรูป (6) ลดอำนาจหน้าที่องค์กรอิสระ กกต.

  สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ข่าวจาก กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ(กมธ.ยกร่างฯ) สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) มีข้อสรุปว่าจะลดหน้าที่ขององค์กรอิสระ  คณะกรรมการเลือกตั้ง กกต. ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง กำกับดูแล สืบสวนสอบ สวน

การปฏิรูป (5) กรอบรัฐธรรมนูญใหม่

การปฏิรูป (5) กรอบรัฐธรรมนูญใหม่

  สวัสดีครับท่านผู้อ่าน การเมืองขณะนี้ เป็นการติดตามการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่า โครงสร้างหรือกรอบรัฐธรรมนูญจะออกมาในรูปใด จะมีผลต่อพรรคการเมืองพรรคใหญ่อย่างพรรคประชาธิปัตย์

การปฏิรูป (3)  การกระจายอำนาจ

การปฏิรูป (3) การกระจายอำนาจ

            สวัสดีครับท่านผู้อ่าน หลายท่านอาจจะมองการเมืองคือการแย่งชิงอำนาจหรือการแย่งชิงตำแหน่งที่ส่วนมากเรียกว่าการจัดสรรตำแหน่งเมื่อจับขั้วเข้าร่วมรัฐบาล หัวหน้าพรรคบางท่านบอกว่าต้องได้กระทรวงที่สมศักดิ์ศรีของพรรคที่จะเข้าไปดูแล

การปฏิรูป (2) นายกมาจากการเลือกตั้ง

การปฏิรูป (2) นายกมาจากการเลือกตั้ง

            เรื่องที่น่าสนใจในบ้านเราขณะนี้ คือการร่างรัฐธรรมนูญของ สปช.ในแนวทางการปฏิรูปหลายด้าน หลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นว่านายกและคณะรัฐมนตรีควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงหรือไม่ มีผลดีและผลเสียอย่างไร

การปฏิรูป

การปฏิรูป

  คนไทยต่างแดนอย่างพวกเราอาจจะมีความรู้สึกที่ต่างกัน บางท่านยึดมั่นต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยประชาชนปกครองตนเองภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข บางท่านมองว่าประชาธิปไตยมีแต่กลุ่มผลประโยชน์

ว่าด้วยการปฏิรูป

ว่าด้วยการปฏิรูป

  ท่านทั้งหลายครับคนไทยต่างแดนอย่างพวกเรานี้อาจจะมีความรู้สึกที่ต่างกัน ท่านอาจจะยึดมั่นต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย นั่นคือประชาชนเป็นผู้ปกครองตนเองภายใต้รัฐธรรมนูญ หรือบางท่านอาจจะคิดว่า

เมื่อผมเป็นนักศึกษาราม 3

เมื่อผมเป็นนักศึกษาราม 3

  ประมาณต้นปีการศึกษา 2516 กลุ่มน้ำพุน้อยได้รับการติดต่อจาก อศมร. โดยคุณสมพงษ์ สระกวี นายก อศมร. ขอให้จัดกิจกรรมต้อนรับเพื่อนนักศึกษาใหม่ ทางกลุ่มจึงตัดสินใจแสดงลิเกเรื่องจันทโคเล็ก เลียนแบบมาจากเรื่องจันทโครพ 

เมื่อผมเป็นนักศึกษาราม

เมื่อผมเป็นนักศึกษาราม

  (ต่อจากฉบับที่แล้ว) ในกลุ่มน้ำพุน้อยของเราประมาณ 30 คนเรียนกฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เป็นส่วนมาก ส่วนผู้หญิงก็เรียนศึกษาศาสตร์(ครู-ศิลป์)  และมนุษย์ศาสตร์(ภาษา)  พวกเราจึงเรียนกันเกือบทุกสาขาวิชา จบไปมีชื่อเสียงหลายคนเช่น

เมื่อสมัยผมเป็นนักศึกษารามคำแหง

    มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยเปิดก่อตั้งเมื่อปี 2514 คำว่าเปิดหมายถึงเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องสอบผ่านอย่างเช่นมหาวิทยาลัยอื่นๆ ของรัฐ และรับผู้เขาเรียนในพื้นฐานความรู้ทางด้านอุดมศึกษาตอนต้น

Page 4 of 41234