Home » Archives by category » Special Article - คอลัมน์ในฉบับ » เจรจาพาที กับ สมชาย

ความมีสติและการทำสมาธิ

ความมีสติและการทำสมาธิ

สวัสดีครับทุกๆท่าน เราชาวไทยนับถือศาสนาพุทธ เข้าวัดพระท่านสอนให้เราทำความดีละเว้นความชั่วให้มีสัมมาอาชีพและไม่เบียดเบียนผู้อื่นและให้ดำรงตนอยู่ในศีล 5

การสืบราชสันตติวงค์

การสืบราชสันตติวงค์

การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำความเศร้าโศกเสียใจสู่ปวงชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง

‘ธรรมาภิบาล’

‘ธรรมาภิบาล’

สวัสดีครับทุกๆท่าน วันนี้ขอพูดเรื่อง ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance

โฉมใหม่ของการเมืองไทย

โฉมใหม่ของการเมืองไทย

สวัสดีครับทุกๆท่าน ภายในต้นปี 2560 ประเทศไทยเราก็คงประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันแล้ว

อวสานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก

อวสานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก

สวัสดีครับทุกๆท่าน โครงการรับจำนำข้าวเปลือกจากชาวนาโดยรัฐบาลถือเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่รัฐบาลพยายามช่วยเหลือชาวนามิให้ถูกกดราคา

ทัวร์ศูนย์เหรียญกับการท่องเที่ยวไทย

ทัวร์ศูนย์เหรียญกับการท่องเที่ยวไทย

สวัสดีครับทุกๆท่าน ในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศไทยจำนวน 29.9 ล้านคน

ส.ว.จากสภาพี่เลี้ยงสู่สภาพลเมือง

ส.ว.จากสภาพี่เลี้ยงสู่สภาพลเมือง

สวัสดีครับทุกท่าน ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ธารน้ำใจสูภัยหนาวครั้งที่ 4 ประเทศไทย

ธารน้ำใจสูภัยหนาวครั้งที่ 4 ประเทศไทย

สวัสดีครับทุกท่าน มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่า

ร่วมอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

ร่วมอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

กับพระอาจารย์หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

คงต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรี

คงต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรี

สวัสดีครับทุกๆ ท่าน ขณะเขียนต้นฉบับนี้อยูที่ประเทศไทยกำลังเตรียมตัวเดินทางกลับแอลเอครับ

Page 1 of 41234