Home » Archives by category » ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมดนตรี

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมดนตรี

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมดนตรี รร พุทธศาสนาวัดไทย ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ พาโนรามาไฮสคูล ประตูเปิดเวลา 12.30 น.

ข่าวสารจากสถานกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส ที่ 31 /2559

ข่าวสารจากสถานกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส ที่ 31 /2559

เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจรที่เมืองเบิร์คเลย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดบริการกงสุลสัญจรให้แก่ชาวไทยที่พำนักอยู่ใน นครซานฟรานซิสโกและเขตเบย์แอเรีย ตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ ดังนี้…

สถานเอกอัครราชทูตฯ (สอท) ร่วมกับสภาหอการค้าสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมส่งเสริม SME ไทย-สหรัฐฯ

สถานเอกอัครราชทูตฯ (สอท) ร่วมกับสภาหอการค้าสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมส่งเสริม SME ไทย-สหรัฐฯ

สถานเอกอัครราชทูตฯ (สอท) ร่วมกับสภาหอการค้าสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมส่งเสริม SME ไทย-สหรัฐฯ ในการสร้างเครือข่ายหาโอกาสทางธุรกิจ และการเข้าตลาดสหรัฐฯ ในการประชุมAmerica’s Small Business Summit 2016 ระหว่างวันที่  13-16 2559

การทำสูติบัตรไทยให้เด็กที่เกิดในอเมริกา

การทำสูติบัตรไทยให้เด็กที่เกิดในอเมริกา

ปัจจุบัน มีเด็กไทยที่เกิดในอเมริกาเป็นจำนวนมาก ทั้งที่มีพ่อและแม่เป็นคนไทย หรือที่มีพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนไทย เด็กเหล่านั้นย่อมได้สัญชาติไทยหรือเป็นคนไทยโดยการเกิดอยู่แล้ว*

โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เปิดรับสมัครเยาวชนผู้มีจิตอาสาที่เรียนระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จำนวน 50 คน  เพื่อร่วมโครงการฯ จำนวน 26 วัน 

สถานกงสุลใหญ่เปิดรับสมัคร

สถานกงสุลใหญ่เปิดรับสมัคร

สถานกงสุลใหญ่เปิดรับสมัครคัดเลือก เยาวชนไทย-อเมริกา…

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์ ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์ ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้

Click!  

กงสุลสัญจรแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ

กงสุลสัญจรแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดบริการกงสุลสัญจรให้แก่ชาวไทยที่พำนักอยู่ในพื้นที่ นครซานฟรานซิสโกและเบย์แอเรีย  ที่วัดพุทธานุสรณ์ ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2559  เวลา 09.00 – 16.00 น. 36054 Niles Blvd., Fremont, CA 94536 Tel  510-7902294 Fax 510-7969043  

สกญ.บริการกงสุลสัญจร 2559

สกญ.บริการกงสุลสัญจร 2559

   สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  ให้บริการกงสุลสัญจรประจำปี 2559 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2559 ณ วัดต่างๆในเมืองต่างๆอาณาที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  ครอบคลุม เพื่อให้บริการ หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์  บัตรประชาชน  รับรองเอกสารและนิติกรณ์ และ ให้คำปรึกษาด้านกงสุลอื่นๆ สำหรับผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ นัดหมายล่วงหน้า ผ่านระบบนัดหมายออนไลน์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ www.thaiconsulatela.org สอบถามและเข้าดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 323 – 9629574

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่2559

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่2559

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่2559 ทรงขอให้มีสติรู้เท่าทัน ดูแลสุขภาพให้มีกำลังกายแข็งแรง-มีกำลังใจเข้มแข็งหนักแน่น เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. เวลา 20.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 ความว่า

Page 1 of 231123Next ›Last »