ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์วัดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดไทย

   คณะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จำนวน 12 ท่า…

เตรียมงานทำบุญ ครบรอบวันมรณภาพ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร และงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี วันที่ 7-8 พ.ย. นี้

เตรียมงานทำบุญ ครบรอบวันมรณภาพ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร และงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี วันที่ 7-8 พ.ย. นี้

บำเพ็ญกุศล “หลวงเตี่ย” 6 ก.ย. กฐินพระราชทานวัดไทยฯ 7-8 พ.ย. วัดไทยแอลเอจัดประชุมคณะสงฆ์และ คณะกรรมการฯ กำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลครบรอบวันมรณภาพ “หลวงเตี่ย” ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน  และงานกฐินพระราชทานลอยกระทงในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 7-8 พฤศจิกายน  โดย สุภาวดี นุชละออ แห่งห้องอาหาร “วิม”เป็นประธานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน…

ข่าวการเมือง
นัดพบ กระทบข่าว No.755

นัดพบ กระทบข่าว No.755

หนังสือพิมพ์ The Asian Pacific News ฉบับที่ 755 ประจำวันที่ 13-19 สิงหาคม 2558 ภาคข่าวสังคมธุรกิจ…

นัดพบ กระทบข่าว No.752

นัดพบ กระทบข่าว No.752

หนังสือพิมพ์ The Asian Pacific News ฉบับที่752 ประจำวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2558 ภาคสังคมทั่วไป…

บันเทิง

THAI NEWS YEAR 12th

THAI NEWS YEAR 12th

           …

รอบรั้ววัด

WAT THAI LOS ANGELES

WAT THAI LOS ANGELES

ข่าวที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดไทย

   คณะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จำนวน 12 ท่า…

เตรียมงานทำบุญ ครบรอบวันมรณภาพ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร และงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี วันที่ 7-8 พ.ย. นี้

บำเพ็ญกุศล “หลวงเตี่ย” 6 ก.ย. กฐินพระราชทานวัดไทยฯ 7-8 พ.ย. วัดไทยแอลเอจัดประชุมคณะสงฆ์และ คณะกรรมการฯ กำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลครบรอบวันมรณภาพ “หลวงเตี่ย” ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน  และงานกฐินพระราชทานลอยกระทงในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 7-8…

ข่าวที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดไทย

   คณะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จำนวน 12 ท่า…

เตรียมงานทำบุญ ครบรอบวันมรณภาพ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร และงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี วันที่ 7-8 พ.ย. นี้

บำเพ็ญกุศล “หลวงเตี่ย” 6 ก.ย. กฐินพระราชทานวัดไทยฯ 7-8 พ.ย. วัดไทยแอลเอจัดประชุมคณะสงฆ์และ คณะกรรมการฯ กำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลครบรอบวันมรณภาพ “หลวงเตี่ย” ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน  และงานกฐินพระราชทานลอยกระทงในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 7-8…

ข่าวที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดไทย

   คณะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จำนวน 12 ท่า…

เตรียมงานทำบุญ ครบรอบวันมรณภาพ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร และงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี วันที่ 7-8 พ.ย. นี้

บำเพ็ญกุศล “หลวงเตี่ย” 6 ก.ย. กฐินพระราชทานวัดไทยฯ 7-8 พ.ย. วัดไทยแอลเอจัดประชุมคณะสงฆ์และ คณะกรรมการฯ กำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลครบรอบวันมรณภาพ “หลวงเตี่ย” ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน  และงานกฐินพระราชทานลอยกระทงในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 7-8…

Slideshow

Get the Flash Player to see the slideshow.