ข่าวที่น่าสนใจ
สกญ.บริการกงสุลสัญจร 2559

สกญ.บริการกงสุลสัญจร 2559

   สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  ให้บริการกงสุลสัญจรประจำปี 2559 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2559 ณ วัดต่างๆในเมืองต่างๆอาณาที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  ครอบคลุม เพื่อให้บริการ หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์  บัตรประชาชน  รับรองเอกสารและนิติกรณ์ และ ให้คำปรึกษาด้านกงสุลอื่นๆ สำหรับผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์…

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่2559

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่2559

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่2559 ทรงขอให้มีสติรู้เท่าทัน ดูแลสุขภาพให้มีกำลังกายแข็งแรง-มีกำลังใจเข้มแข็งหนักแน่น เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. เวลา 20.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 ความว่า…

ข่าวการเมือง
นัดพบ กระทบข่าว No.777

นัดพบ กระทบข่าว No.777

หนังสือพิมพ์ The Asian Pacific News ฉบับที่ 777 ประจำวันที่ 14-20 มกราคม 2559 ภาคสังคมทั่วไป…

นัดพบ กระทบข่าว No.776

นัดพบ กระทบข่าว No.776

หนังสือพิมพ์ The Asian Pacific News ฉบับที่ 776 ประจำวันที่ 7–13 มกราคม 2559 ภาคสังคมทั่วไป…

บันเทิง

THAI NEWS YEAR 12th

THAI NEWS YEAR 12th

           …

รอบรั้ววัด

WAT THAI LOS ANGELES

WAT THAI LOS ANGELES

ข่าวที่น่าสนใจ

สกญ.บริการกงสุลสัญจร 2559

   สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  ให้บริการกงสุลสัญจรประจำปี 2559 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2559 ณ วัดต่างๆในเมืองต่างๆอาณาที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  ครอบคลุม เพื่อให้บริการ…

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่2559

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่2559 ทรงขอให้มีสติรู้เท่าทัน ดูแลสุขภาพให้มีกำลังกายแข็งแรง-มีกำลังใจเข้มแข็งหนักแน่น เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. เวลา 20.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 ความว่า…

ข่าวที่น่าสนใจ

สกญ.บริการกงสุลสัญจร 2559

   สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  ให้บริการกงสุลสัญจรประจำปี 2559 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2559 ณ วัดต่างๆในเมืองต่างๆอาณาที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  ครอบคลุม เพื่อให้บริการ…

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่2559

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่2559 ทรงขอให้มีสติรู้เท่าทัน ดูแลสุขภาพให้มีกำลังกายแข็งแรง-มีกำลังใจเข้มแข็งหนักแน่น เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. เวลา 20.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 ความว่า…

ข่าวที่น่าสนใจ

สกญ.บริการกงสุลสัญจร 2559

   สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  ให้บริการกงสุลสัญจรประจำปี 2559 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2559 ณ วัดต่างๆในเมืองต่างๆอาณาที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  ครอบคลุม เพื่อให้บริการ…

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่2559

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่2559 ทรงขอให้มีสติรู้เท่าทัน ดูแลสุขภาพให้มีกำลังกายแข็งแรง-มีกำลังใจเข้มแข็งหนักแน่น เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. เวลา 20.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 ความว่า…

Slideshow

Get the Flash Player to see the slideshow.