คุยทุกเรื่องกับสนธิ


ที่ Dance Revolution Studio , Van Nuys เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 มกราคม 2556
สนธิ ลิ้มทองกุล หนึ่งในแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
มาให้กำลังใจพันธมิตรไทยในสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง  ด้วยการเปิดอภิปราย
นานร่วม 4 ชั่วโมงโดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน บุคคลที่มารับฟัง
นอกจากเขตรอบๆของแอล.เอ.แล้วยังมีเดินทางมาจากLas Vegas 30 คน,
ซาน ดิเอโก้,แคนาดาและอริโซนา เป็นต้น  รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเรียบร้อบแล้ว
เป็นเงินทั้งสิ้น  $19,609.00 (ยอดนี้ไม่รวมกับยอดที่มีผู้บริจาคโดยตรงให้กับคุณสนธิ)
นอกจากนี้ยังมีเงินสนับสนุนกองทุนสู้คดี  $ 862.00  เงินรับจองพระพุทธรูป
$9,100.00 รวมยอดทั้งหมด$29,571.00 คิดเป็นเงินไทยได้ 887,130.00 บาท
(แปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบบาท)

ภาพนี้เป็นบางส่วนของผู้ไปร่วมงาน  พันธมิตร ยูเอสเอในฐานะผู้จัดงาน
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานและมีส่วนช่วยเหลือ ASTV
ขอบคุณผู้ประสานงาน+แม่ยกพันธมิตรฯ ทุกท่าน มา ณที่นี้ด้วย


 

 

 

 

 

Flickr Photo Stream

Leave a Reply